תחומי הוראה

תחומי הוראה – מה אני מלמדת.

באוניברסיטת תל אביב אני מלדמת במשך שנים את הקורס: 'הפילוסופיה של הריקות בראי האדריכלות, האמנות והאסתטיקה בסין וביפן'. בשל האופי המולטי-דיציפלינרי של הקורס, הוא פתוח בפני סטונדטים מתחומים שונים- ממזרח אסיה, פילוסופיה, אמנות, אדריכלות ועוד; הוא פתוח גם בפני התלמידים הנאמנים של 'לומדים בגילמן'. 

במסגרת הוראה לקהל הרחב אני מעבירה קורסים והרצאות על מגוון נושאים בתחום הרחב של פילוסופיה, אמנות ואדריכלות, היסטוריה ותרבות ממזרח אסיה- בדגש על יפן וסין. 

ראו לשונית 'הרצאות וקורסים' לרשימה של הקורסים שאלמד בשנת תשפ"ג.